Laplaza assessors

Laplaza assessors proporciona serveis a empreses nacionals, multinacionals, empresaris individuals i persones físiques, que abasten l'assessorament en les àrees fiscal, jurídic, comptable, laboral, consultoria, auditoria i informàtica, i cobreix amb màxima professionalitat totes les necessitats empresarials que tant periòdicament com puntual se’ls presenten.

Un dels seus principals elements diferenciadors és el fet de tenir com a norma un tracte específic i concret per a cada client i qüestió, aplicant en cada cas la més adient i rendible de les possibles solucions.

En l'estructura pròpia compta amb un col·lectiu de professionals altament especialitzats, d’àmplia i sòlida experiència en l'assessorament adequat per a satisfer les necessitats específiques de cada client, amb la millor qualitat tècnica i arrelat esperit de servei

Tots els experts professionals aprofundeixen i actualitzen constantment els seus coneixements, per a poder resoldre rigorosament i favorable cada un dels assumptes encomanats i al mateix temps preveure globalment les repercussions de cada una de les decisions a prendre.

Com a complement de l’equip tècnic, la preparació i disposició del personal de suport i auxiliar ofereix la coordinació òptima, juntament amb la tecnologia informàtica que facilita el transit fluid de tota l’informació que es genera.

Cada una de les àrees professionals mantenen estricta coordinació per optimitzar conjuntament l’operativa empresarial.

A l’hora l’especial relació de caire personal i de proximitat que estableix amb els clients els dona l’empar precís per a cobrir les seves expectatives.

Periòdicament posa a l’abast dels clients un butlletí informatiu d’actualitat legal, elaborat integrament per el col·lectiu professional de cada àrea i editat en les pròpies dependències.

Organitza comissions d’estudi, conferències, seminaris i cursos de formació sobre les matèries objecte de la seva activitat.

Celebra jornades tributàries i legals quan es presenten canvis, modificacions o novetats legislatives susceptibles d’afectar la gestió empresarial a curt o a llarg termini.

D’altra banda, compta amb la col·laboració de professionals de reconegut prestigi que complementen diverses àrees i a l’hora extensives a la majoria de ciutats espanyoles i també a Paris, Berlín, Roma, Luxemburg i Brussel·les, que permeten una ràpida intervenció quan el cas ho precisa.

Igualment presta els seus serveis en col·laboració amb d’altres destacades firmes nacionals i internacionals, en comissions d'estudis i col·loquis, participa en conferències monogràfiques sobre fiscalitat i publica puntualment articles en revistes especialitzades.