Objectius

L’objectiu principal de tota l’organització és cobrir tots els camps de l’assessorament empresarial i obtenir la confiança i satisfacció dels clients per l’assistència, servei i resultats obtinguts en la cobertura professional en les àrees de l’assessorament fiscal, jurídic, comptable, laboral, consultoria, auditoria i informàtica, en definitiva de tots els treballs encomanats desenvolupats per Laplaza assessors amb total compromís, independència, dedicació i diligència.