• Inici
 • Dret laboral i de la Seguretat Social

Dret Laboral i de la Seguretat Social

Assessorament laboral i cobertura en totes les qüestions de matèria laboral i de la seguretat social:

 • estudi i elaboració de nòmines.

 • liquidacions mensuals de seguretat social.

 • altes, baixes, liquidacions i afiliació de treballadors i empreses.

 • redacció de contractes de treball i assessorament en l’aplicació dels convenis col·lectius.

 • diligències a l’inspecció de treball.

 • contractació de personal, contractació d’alta direcció i clàusules especials.

 • expedients de jubilació.

 • polítiques retributives i condicions de treball.

 • expedients de regulació d’ocupació, voluntaris o necessaris.

 • prevenció i avaluació de riscs laborals.

 • assistència a inspeccions i/o reclamacions administratives en l’àmbit laboral i de la seguretat social.

 • assistència als actes de conciliació en cas de conflictes laborals.

 • defensa en actuacions judicials.