• Inici
 • Assessorament Jurídic

Assessorament Jurídic

Amb clara voluntat i vocació d’oferir un servei global, l’àrea jurídica cobreix l’assessorament, assistència i tràmits en aquesta disciplina, coordinadament amb el departament d’assessoria fiscal per tal d’optimitzar l’operativa empresarial.


Dret mercantil societari:

En el camp del dret mercantil societari es destaquen els següents serveis:

 • constitució de societats, transformacions, reorganitzacions, fusions, escissions, absorcions i dissolucions de societats.

 • redacció, revisió i modificació dels estatuts de tota classe de societats.

 • redacció d’acords entre accionistes.

 • negociació i redacció de tot tipus de contracte.

 • secretaria jurídica, secretaria consell d’administració.

 • assessorament i redacció de tot tipus de contractes en operacions internacionals.

 • assessorament i assistència en la negociació en compravenda de societats, empreses i actius.

 • avaluació de risc de responsabilitat dels administradors de societats mercantils.

 • planificació i assessorament en l’implantació a Espanya de tota classe d’empreses i activitats.


Dret processal i contenciós::

Representació i defensa davant els Jutjats i Tribunals en cas que les prèvies negociacions no arribin a un acord transaccional satisfactori, en temes societaris, matrimonials, laborals com:

 • accions en l’àmbit societari com nul·litat de juntes o impugnació d’acords socials.

 • assessorament en matèria de responsabilitat civil, reclamació de danys, responsabilitat d’administradors, de productes defectuosos, etc.

 • assistència i assessorament en arbitratges realitzats davant de tribunals arbitrals.

 • gestió de reclamacions de grans masses d’impagats.

 • assistència en recursos o reclamacions administratives i contenciós.

 • assistència lletrada davant dels tribunals penals (delictes econòmics).

 • assistència lletrada davant dels tribunals civils.

 • negociació pre–contenciosa en tot tipus de reclamacions.


Procediments concursals::

Amb la nova llei, la no sol·licitud del procediment concursal en el temps i circumstàncies que determina la llei hi ha risc d’assumir una càrrega de responsabilitat addicional a la del propi procediment, per tant és molt important el coneixement de la marxa de la societat per sol·licitar immediatament el corresponent procediment.

 • assistència i assessorament a les empreses en crisi en la negociació amb els seus creditors per evitar el concurs.

 • assessorament en la preparació i sol·licitud de concurs voluntari en cas de crisi greu de l’empresa.

 • assessorament a les empreses en crisi i avaluació de responsabilitats dels administradors.

 • assessorament en la formulació i presentació de plans de viabilitat i convenis com a sortida a un procediment concursal.

 • assistència i assessorament en els procediments concursals als creditors del deutor.