Serveis d’Assessorament Fiscal

Assessorament a les empreses nacionals, multinacionals, empresaris individuals i persones físiques, amb el propòsit de que els seus responsables prenguin les decisions immediates i de futur amb una base ben estructurada, coordinada i amb l'exacte coneixement i previsió de les repercussions que de retruc se’n poden derivar, i planificar per minorar al màxim la tributació, aplicant estratègies tributàries legals per aconseguir les millors opcions i el seu conseqüent seguiment periòdic.

Els serveis es poden esquematitzar en les següents àrees d’actuació:

 • assessorament, planificació i optimització d’operacions, des del punt de vista fiscal i legal.

 • assessorament fiscal – comptable en la preparació de l’impost sobre societats, IVA, IRPF, IAE, Renda, Patrimoni, etc.

 • optimització tributària de retribucions dels òrgans d’administració i alts directius, avaluació dels riscos de responsabilitat dels administradors en l’àmbit fiscal.

 • resolució de consultes tributàries.

 • assessorament a grups empresarials nacionals i internacionals en temes de tributació i actuacions inter–grup o externes.

 • planificació fiscal per operacions de reestructuració empresarial.

 • fiscalitat internacional, règim fiscal de no residents a Espanya, convenis de doble imposició.

 • assessorament en els règims especials: consolidació fiscal, empresa familiar, règims especials de les illes canàries, règim fiscal foral (País basc i Navarra).

 • estudi i redacció fonamentada de recursos, reclamacions administratives i contenciós – administratiu.

 • auditoria fiscal i avaluació de la situació tributària de societats o grups, amb seguiment continuat i visites a les empreses.

 • assistència i assessorament en inspeccions tributàries.