Empresa Familiar

Assessorament fiscal i jurídic en la continuïtat de l’empresa familiar, principalment:

  • organització de la successió empresarial, analitzant i aplicant en el seu cas, les excepcions previstes a la llei, per a l’exempció del patrimoni de i/o la bonificació a l’impost sobre successions i donacions.

  • planificació, optimització i preservació legal i fiscal del patrimoni empresarial.

  • elaboració i redacció del Protocol Familiar i solució preventiva de possibles conflictes.

  • assessorament en el disseny, composició i funcions dels òrgans de govern familiar i empresarial, comitès de direcció i funcions.

  • establiment d’una política de distribució de dividends i reinversions.

  • incorporació de l’assessor als òrgans de govern, prestant així col·laboració amb caràcter permanent, als consells d’administració de l’empresa familiar.

  • estructura i organització de grups familiars i les seves relacions.