Serveis d’Auditoria

Actuació atesa per professionals competents i consolidats.

 • auditories de comptes anuals obligatòries i/o voluntàries.

 • auditories d’entitats públiques, parapúbliques i d’entitats cotitzades a borsa.

 • auditories de grups consolidats.

 • auditories d’estats financers.

 • certificacions de fets concrets i informes especials.

 • peritatges.

 • dictàmens i informes pericials.

 • revisions limitades.

 • controls interns.

 • auditories internes.

 • assessorament en l’aplicació de les NIIF i de les NIC., etc.